logo e1700479162862

Shopping cart

Credibly synthesize visionary systems before functionalized channels. Dynamically enable intermediated relationships through.

Recent Posts

Kongre Kitabı için tıklayınızKongre Kitabı için tıklayınızKongre Kitabı için tıklayınız

Katılım Belgesi için tıklayınızKatılım Belgesi için tıklayınızKatılım Belgesi için tıklayınız

16 Şubat'ta Görüşmek Üzere..

Davet

Değerli Katılımcılar,

Cinsel Eğitim, Tedavi ve Araştırma Derneği olarak bu yıl on dördüncüsünü düzenleyeceğimiz Cinsellik ve Cinsel Tedaviler Ulusal Kongresi, 16–18 Şubat 2024 tarihleri arasında Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü’nde gerçekleştirilecektir. Derneğimizin kurulduğu 1998 yılından bu yana yapılan cinsel yaşam ve cinsel tedaviler alanında gelenekselleşmiş buluşmaların devamı niteliğindeki bu kongremizde sizleri aramızda görmekten memnuniyet duyacağız. CETAD kurulduğu dönemden itibaren bilimsel ve etik ilkeler ışığında cinsellik ve cinsel tedaviler alanında bu ilkelerden ödün vermeden sürekli yenilenerek ve büyüyerek yolculuğuna devam etmektedir. Cinsel terapiler yanında travmalar ve travma terapileri konusunda da benzer ilkeler çerçevesinde eğitimler düzenlemekte bilimsel etkinlikler yürütmektedir.

Temasını ‘’Cinsel Sağlık, Haklar, Tedaviler Mümkün’’ olarak belirlediğimiz bu kongrede, ülkemizde ve tüm dünyada cinsellik alanında artan sorunlar nedeniyle cinsel sağlığa erişimdeki güçlüklere, gün geçtikçe değerini daha çok anladığımız cinsel haklara ve pek çok alan-dışı ya da tıbbi hatanın olduğu ortama rağmen etik ve bilimsel ilkelere uygun tedavinin yapılabileceğine dikkat çekmek istedik. Bu anlamda her bireyin cinsel sağlığa erişiminin, hiçbir farklılık gözetilmeksizin herkes için cinsel hakların korunmasının önemini vurgulamak herkesin erişebileceği bilimsel etik cinsel tedavilerin mümkün olduğunu söylemek istedik. Kongre boyunca bu başlıkları bütün ayrıntıları ile hep birlikte tartışmayı umuyoruz. Bu kongrenin, cinsellik alanında hizmet veren farklı disiplinlerden profesyonellerin kendilerini daha yetkin hissetmelerini sağlayacak bilgi ve becerileri kazandırmakta önemli katkısı olacağını düşünüyoruz.

Cinsel sağlık konusunda hizmet sunan merkezlerin sınırlılığı, temel eğitimden başlayarak yapılması gereken cinsellik eğitiminin tıp fakültelerinde bile olmayışı, sunulabilen sınırlı miktardaki cinsel sağlık hizmetlerine erişimin önündeki engellere karşın cinsel sağlık mümkün demek istiyoruz.

Tüm dünyada ayrımcılığın yükseldiği, savaşların çatışmaların yoğunlaştığı bir dönemde temel insan haklarından biri olan cinsel hakların her bir birey için ayrım gözetmeksizin her koşulda korunması ve savunulması mümkün demek istiyoruz.

Ne yazık ki cinsel tedaviler pek çok tıp dışından bilimsel gerçeklerle hareket etmeyen kişilerin tedavi edici rolünde olabildiği bir alan. Bunun yanı sıra tıbbi uygulamalar sırasında mesleki sınır ihlalleri, tedavi edici rolünde olanın yeterli ve uygun eğitimi olmadığı halde uyguladığı cinsel terapiler, terapi olduğu söylenen ancak tıbbi hatadan cinsel zorlamalara kadar uzanan uygulamalar ve daha pek çok sorunlu yaklaşıma rağmen bilimsel etik, doğru cinsel tedaviler mümkün demek istiyoruz.

Konuya ilgi duyan, değişik disiplinlerden profesyonelleri kongremizde görmek, tanımak istiyor ve kongrenin bilimsel başarısının siz katılımcılar sayesinde artacağının bilinci içinde katılım ve katkılarınızı bekliyoruz.

Münevver Hacıoğlu Yıldırım
Kongre Eş Başkanı

Ceyda Güvenç
Kongre Eş Başkanı