logo e1700479162862

Shopping cart

Credibly synthesize visionary systems before functionalized channels. Dynamically enable intermediated relationships through.

Recent Posts

Kongre Kitabı için tıklayınızKongre Kitabı için tıklayınızKongre Kitabı için tıklayınız

Katılım Belgesi için tıklayınızKatılım Belgesi için tıklayınızKatılım Belgesi için tıklayınız

Bilimsel Program

Untitled Document
  16 ŞUBAT CUMA
  SALON A SALON B SALON C
08.30-09.00 Kayıt
09.00-10.30 PANEL 1: Herkesin Cinsel Eğitime ve Terapiye Ulaşımını Kolaylaştırmak Mümkün mü? PANEL 2: Her Yönüyle Erektil Disfonksiyon  
  Moderatör: Ömer Böke Moderatör: Özay Özdemir  
Cinsel mitler ve işlev bozukluklarının risk faktörleri
Ömer Böke
Sivil toplum kuruluşları ve cinsel haklar eğitimi
Nurşen Kanbur
Okullarda kapsamlı cinsellik eğitimi
Efsun Sertoğlu
Cinsel terapi eğitiminden cinsel terapi polikliniğine
Aybeniz Civan Kahve
Çatışmadan belirtiye: Sertleşme bozukluğuna psikodinamik yaklaşım
Murat Yalçın
Erektil disfonksiyonda partner olmak
Burcu Kök Kendirlioğlu
“Erkek işi” sertleşme bozukluğu - Atıflar, düşünceler, duygularla bilişsel model
Çağdaş Eker
 
10.30-11.00 Kahve Arası
11.00-12.30 PANEL 3: Çocuk ve Ergenlerde Cinsel Kimlik Gelişimi PANEL 4: Kadının Farklı Yaşam Dönemlerinde Cinsellik Mümkün SÜPERVİZYON OTURUMU 1: Cinsel İşlev Bozuklukları
  Moderatör: Şahika Yüksel Moderatör: Özge Yılmaz Tartışmacılar: Münevver Hacıoğlu Yıldırım, Ceyda Güvenç
Psikanalitik bakış: Çocuk ve ergenlerde cinsel kimlik gelişimi
Nur Engindeniz
Cinsiyet hoşnutsuzluğu olan ergenlerde açılma açılmama
Ferda Volkan
Cinsiyetinden hoşnutsuzluğu olan ergenlerle kapsayıcı çalışma
Zeynep Tüzün
Gebelik ve postpartum dönemde kadın cinselliği
Seçil Soylu
Abortus, kürtaj ve diğer jinekolojik cerrahiler sonrası kadın cinselliği
Çağrı Çimentepe
Menapoz döneminde kadın cinselliği
Merve Metin
Olgu sunumları
Didem Sücüllüoğlu Dikici, Esra Musaoğlu
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-15.00 PANEL 5: Vakalarla Cinsel Travma: CİB Eşlik Ederse Ne Yapalım? 2 Vaka 2 Tartışmacı PANEL 6: Tutulamayan, Gizli, Örtük Yas  
  Moderatör: Nur Engindeniz Moderatör: Koray Başar
Tartışmacılar: Münevver Hacıoğlu Yıldırım, Ejder A. Yıldırım
Olgu sunumları
Zeki Vatansever
Olgu sunumu: Sırlarla yas
Seven Kaptan
Konuşulmayan yası konuşmak mümkün mü?
Necip Çapraz
HIV ile yaşamak: Tanınmayan kayıp, ketlenen cinsellik
Murat Açar
15.00-15.30 Kahve Arası
15.30-17.00 PANEL 7: Vakalarla Çiftte Orgazm Bozuklukları: 2 Vaka,2 Tartışmacı PANEL 8: Nörobilim: İnsanın Evriminde Üremeyi Alt Eden Cinsellik ÇALIŞMA GRUBU 1: Psikodrama Sahnesinde Aşk ve İlişkiler
  Moderatör: Memduha Aydın Moderatör: Ertan Yurdakoş Moderatör: Arşaluys Kayır, Ejder Akgün Yıldırım
Tartışmacılar: Berfu Akbaş, Ceyda Güvenç
Olgu sunumları
Seven Kaptan, Bilge Doğan
Eşcinsellik: Evrimsel bir çıkmaz sokak mıdır?
İlker Küçükparlak
Evrim, arzu ve öteki
Taner Yılmaz
Duyumsamadan hissetmeye: Cinsellikte perversiyonun evrimi ve izleri
Hakan Karaş
 
17.15-18.15 Açılış Töreni
18.30 CETAD Diploma Töreni    
  17 ŞUBAT CUMARTESİ
  SALON A SALON B SALON C
09.00-10.30 PANEL 9: Değişen Zamanlarda Cinselliğin ‘C’ Hali: Chemsex, Cybersex ve Chatbotlar… PANEL 10: Cinsel Taciz ve Şiddetle Mücadele Çalışmaları: Farklı Bağlamlardan Önleyici Uygulamalar  
  Moderatör: Ceyda Güvenç Moderatörler: Ümit Akırmak, Ender Cesur  
  Chemsex
Sinay Önen
Cybersex
Gülin Özdamar Ünal
Chatbot
Memduha Aydın
Üniversitelerde cinsel şiddetle mücadele: Cinsel tacizi ve saldırıyı önleme birimleri deneyimi
Seda Kalem Berk
Sporda cinsel tacizin önlenmesi?
İlknur Hacısoftaoğlu
Genç yetişkinlerin flört ilişkilerinde cinsel baskı ve şiddeti önleme: Cinsellik 101 seminerleri
Anıl Özge Üstünel
 
10.30-10.45 Kahve Arası
10.45-12.15 PANEL 11: Cinsel Sorun ve Tedavisinde Örtük Faktör Olarak Ebeveyn Rolü, Gebelik ve Doğum Fobisi PANEL 12: Cinsel Sorun ve Tedavilerinde Son Gelişmeler: Son Yıllarda Yapılan Önemli Bilimsel Çalışmaların Sunulması SÖZEL BİLDİRİLER
  Moderatör: Nasibe Ünsalan Moderatör: Münevver Hacıoğlu Yıldırım Moderatörler: Gülin Özdamar Ünal, Sinay Önen
  Maturite bağlamında ebeveyn olmamak – Ebeveyn olamamak
Banu Aslantaş Ertekin
Birleşemeyen çiftlerde doğum fobisi ve ebeveyn olamama
Rengin Güvenç
Cinsel terapide bir direnç faktörü olarak ebeveynlik ve doğum fobisi
Ejder Akgün Yıldırım
Yeni tedaviler mümkün mü?
Berfu Akbaş
Son görüntüleme çalışmaları
Gülcan Güleç
Nitel analizler
Görkem Karakaş Uğurlu
Bedenin ve zihnin saklanan gerçeği: Seks
Zeynep Dilşah Karaçam Yılmaz, Pınar Çakmak, Rümeysa Sertyürek, Suna Tüysüz, Fadime Bayri Bingol, Gökçe Devrim Ader
Cinsel mitler ve beden algısının kadınların cinsel doyumu üzerindeki etkisi
Ebru N. Gürbüz, Irmak Polat, A. Nilüfer Alçalar
Borderline kişilik özellikleri ile romantik ilişkide kendini açma arasında cinsel benlik şemasının aracı rolü
Haydeh Faraji, Nehir Bazna Denktaş
Kadınlarda cinsel monotonluğun marital ve cinsel faktörlerle ilişkisi
Sinan Tetik, Özden Yalçınkaya Alkar
12.15-13.15 Öğle Arası
13.15-14.15 UYDU SEMPOZYUMU
          
Moderatör: Osman Özdel
Majör Depresyona ve Antidepresan Kullanımına Bağlı Cinsel İşlev Bozukluğu İlişkisi ve Tedavide Mirtazapinin Yeri
Ömer Böke
14.15-15.45 PANEL 13: Cinsel Terapide Sınırlar ve Haklar PANEL 14: Vakalarla Cinsel İşlev Bozukluklarında Multidisipliner Yaklaşım SÜPERVİZYON OTURUMU 2: Cinsel Kimlikle İlgili Başvurular
  Moderatör: Rengin Güvenç Moderatörler: Nazmi Algan, Rümeysa Taşdelen Tartışmacılar: Seven Kaptan, Şahika Yüksel, Koray Başar
  Psikoterapide bilim etik yasa
Selçuk Candansayar

Psikoterapide çerçeve ve sınırlar
Zerrin Oğlağu
Cinsel terapi psikoterapidir
Münevver Hacıoğlu Yıldırım
Tartışmacılar: Enis Rauf Coşkuner, Irmak Saraç, Nasibe Ünsalan Olgu sunumları
Şiirnaz Kükürt, Zeynep Set
15.45-16.00 Kahve Arası
16.00 - 17.30 FORUM: Türkiye’de Cinsellik Kültürü: Terapide Karşılaşılan Kültürel Normlar, Güçlükler, Köyden Kente Göç ve Değişen Ritüeller
Kolaylaştırıcılar: Ejder Akgün Yıldırım, Arşaluys Kayır, Ceyda Güvenç, Münevver Hacıoğlu Yıldırım
17.45-19:15 FİLM GÖSTERİMİ: "Süper Kahraman İnterseks" Belgesel Gösterimi ve Söyleşi
Moderatör: Koray Başar
Konuşmacılar: Şerife Yurtsever, Belgin Günay, Yasemin Bahar
  18 ŞUBAT PAZAR
  SALON A SALON B SALON C
09.00-09.30 AKILCI İLAÇ    
  Cinsel işlev bozukluklarında akılcı ilaç kullanımı
Meliha Öztürk
09.30-10.45 POSTER BİLDİRİLER (Poster Alanı)
09.30-10.45 ÇALIŞMA GRUBU 2: Teknolojinin “Gerçek” Olanın Yerini Alması Mümkün mü?   SÜPERVİZYON OTURUMU 3: Cinsel İşlev Bozuklukları
  Moderatör: Seven Kaptan   Tartışmacılar: Aytül Tükel, Ejder Akgün Yıldırım
Hazal Sipahi
Ender Cesur
Olgu sunumları
Şener Mercan, Aykut Çobadak
10.45-11.00 Kahve Arası
11.00-12.30 PANEL 15: Vakalarla İstek Bozuklukları: 2 Vaka, 2 Tartışmacı PANEL 16: Tanıdan Tedaviye Tüm Karmaşasıyla Hiperseksualite
  Moderatör: Berfu Akbaş Moderatör: Ejder Akgün Yıldırım  
  Tartışmacılar: Aytül Tükel, Nur Engindeniz Hiperseksualite derken..
Rümeysa Taşdelen
İmpuls kontrol bozukluğu olarak hiperseksualite
Hatice Kaya
Bağımlılık perspektifinden hiperseksualite
Hanife Yılmaz Çengel
 
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-14.30 KONFERANS    
  Moderatör: Ceyda Güvenç
Zorlukları, nedenleri ve tedavisi ile vajinismus
Arşaluys Kayır
14.30-15:30 PANEL 17: Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik Tarihi
  Moderatör: Burhanettin Kaya
Konuşmacılar: Ezgi Sarıtaş, Tuğba Taş
Tartışmacı: Fatih Artvinli
15.30-16.00 Kapanış Töreni